o firmie

promocje

przedstawiciele

linki

kontakt

główna

do pobrania

Pliki do pobrania

Copyright 2007-2011 RB projekt

Materiały firmowe:

Cennik projektów gotowych budownictwa rolniczego - PDF

Cennik projektów gotowych budownictwa przemysłowego - PDF

Folder ofertowy firmy RB projekt - PDF

Reklama ofertowa firmy RB projekt - PDF


Druki Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego:

Wniosek o pozwolenie na budowę - PDF

Zgłoszenie - bez pozwolenia na budowę - PDF

Zgłoszenie - zmiana sposobu użytkowania - PDF

Zgłoszenie rozbiórki - PDF

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę - PDF

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - PDF


Druki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

Oświadczenie inspektora nadzoru - PDF

Oświadczenie kierownika budowy - PDF

Oświadczenie kierownika i inspektora o zakończeniu robót budowlanych - PDF

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - PDF

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - PDF

Zawiadomienie o zakończeniu budowy - PDF

Zawiadomienia organów - PIP, PPIS, KPPSP - PDF


Ustawy i rozporządzenia:


Rozp. Ministra Infrastruktury ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia - PDF


Rozp. Ministra Infrastruktury ws dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicyinformacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. - PDF


Rozp. Ministra Infrastruktury ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - PDF

Rozp. Ministra Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i
ich usytuowanie - PDF


Rozp. Ministra Finansów ws zapłaty opłaty skarbowej - PDF

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) - PDF

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity) - PDF