o firmie

promocje

przedstawiciele

linki

kontakt

główna

do pobrania

główna - rolnictwo

projekty indywidualne

modernizacje budynków

cennik

projekty gotowe


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Działania skupiają się na poprawie konkurencyjności sektora rolnego, zapewnianiu równowagi pomiędzy rentownością gospodarstw rolnych, ochroną środowiska i społecznym wymiarem postępu na terenach wiejskich.

Jednak największą popularnością wśród rolników, w ramach PROW 2007-2013 cieszy się działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych". W ramach tego działania można uzyskać wsparcie na unowocześnienie i modernizację gospodarstwa rolnego w celu poprawy jego konkurencyjności. Jest to dobra okazja, na pozyskanie środków na inwestycje, dzięki którym można szybciej dostosować standardy gospodarstwa do wymogów Unii Europejskiej.

Celem działania jest wprowadzanie nowych technologii, poprawienie jakości produktów, różnicowanie działalności rolniczej, realizacji inwestycji dotyczących ochrony środowiska, higieny produkcji i dobrostanu zwierząt, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej oraz działania powodującego wzrost produkcji, dla której nie ma rynku zbytu. Oczywiście gospodarstwo ubiegające się o opisywane fundusze musi spełniać określone wymagania a planowana inwestycja będzie zgodna z przepisami zawartymi w programie.

W ramach działania, oprócz zakupu i instalacji maszyn i urządzeń, wspierane są inwestycje z zakresu poprawy infrastruktury rolniczej, tj. budowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli. Wsparcie dotyczy również: zakładania, modernizacji sadów lub plantacji wieloletnich, zakupu instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, zakupu patentów, licencji, oprogramowania, usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, ekonomicznej, nadzoru technicznego. Dopuszcza się zakup sprzętu używanego, jednak nie starszego niż 5 lat.

Copyright 2007-2011 RB projekt

Więcej informacji na:

RB info - informacje rolnicze

www.prow-rolnictwo.pl