o firmie

promocje

przedstawiciele

linki

kontakt

główna

do pobrania

główna - domy

projekty gotowe

projekty indywidualne

cennik

projekty wnętrz

Podstawowe pojęcia budowlane


Powierzchnia użytkowa - (wg PN-ISO 9836:1997) jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, mierzona po obrysie ścian wewnętrznych w stanie wykończonym. Do powierzchni użytkowej nie wliczamy garażu i pomieszczeń technicznych przy garażu oraz powierzchni o wysokości poniżej 1,90m

Powierzchnia zabudowy - jest to powierzchnia liczona po obrysie ścian zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wliczamy podziemnych części budynku pochylni i podjazdów samochodowych, schodów zewnętrznych i ganków (powierzchnia jaką budynek zajmuje na działce )

Powierzchnia całkowita - powierzchnia wszystkich kondygnacji po obrysie ścian zewnętrznych wraz z powierzchnią ścian, z odliczeniem skosów poniżej 180 cm.

Kubatura - objętość pomieszczeń wraz z elementami konstrukcji (ścianami, stropami)

Wysokość budynku - jest to wartość mierzona od poziomu terenu przyjętego w projekcie do najwyższego punktu dachu

Stan surowy otwarty - konstrukcja budynku (fundamenty, stropy, ściany, więźba dachowa) oraz wstępne pokrycie dachowe

Stan surowy zamknięty- Stan surowy otwarty + stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, pokrycie dachowe, podejścia instalacyjne (wodno - kanalizacyjne), ścianki działowe

Wysokość do kalenicy - wysokość budynku od zera projektu do najwyższego miejsca kalenicy

Skosy na poddaszu - odliczamy od powierzchni użytkowej część powierzchni podłogi znajdującej się pod skośnymi powierzchniami dachu. Odliczamy 100 % powierzchni do wysokości 140 cm, oraz 50 % powierzchni do wysokości 220 cm. Reszta powierzchni poddasza w 100% jest liczona jako powierzchnia użytkowa

Kąt nachylenia dachu - podajemy kąty nachylenia wszystkich głównych połaci dachu z pominięciem dachów lukarn. Jeżeli w opisie parametrów budynku podano dwa, lub trzy różne kąty nachylenia dachu - oznacza to, że występują w tym budynku połacie dachowe o różnych kątach nachylenia.

Budynek parterowy - budynek z nieużytkowym poddaszem lub bez poddasza (strychu), z zagospodarowaną tylko kondygnacją parteru

Budynek z użytkowym poddaszem - budynek parterowy z zagospodarowanymi pomieszczeniami na poddaszu. W planach miejscowych odpowiada mu zabudowa do 1,5 kondygnacji

Budynek piętrowy - budynek z pełnymi dwiema kondygnacjami - parterem i piętrem, przy czym piętro nie posiada skosów poniżej wysokości użytkowej, zakończone jest stropem drewnianym lub żelbetowym

Budynek podpiwniczony, lub częściowo podpiwniczony - budynek, w którym występuje piwnica pod całością budynku, lub pod jego częścią


Copyright 2007-2011 RB projekt